Monthly Archives: tammikuu 2010

Vaasasta GMO-vapaa kunta tänään

Tänään (25.1.2010) oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä aloitteeni siitä, että Vaasa alkaisi ruokahuollossaan (siis koulut, laitokset, työmaaruokalat yms.) käyttää vain

GEENIMUUNTELUSTA VAPAITA RAAKA-AINEITA.

Asia oli mennä mappi Ö:hön, eli aloite oli Teknisen lautakunnan esityksen mukaan tarkoitus vain merkitä tiedoksi, ilman muuta toimenpidettä.

Valveutuneiden kollegoideni* avulla, ja ennen kaikkea ruokahuollon johdon pikaisen jälkikannanoton ansiosta,
valtuusto yksimielisesti julisti  Vaasan GMO-vapaaksi kunnaksi.

Vastedes siis ruokatarvikkeiden tarjouspyynnöissä on ehtona, että kaikkien tarjottavien tuotteiden tulee olla GMO- vapaita.

(eräs sd-valtuutettu, ex-kansanedustaja yritti kyllä hieman panna kapuloita  rattaisiin mutta epäonnistui)

Tässä sanatarkka päätös:
” Kaupunginvaltuusto toteaa, että  Vaasan Ruokapalveluiden hankinnoissa edellytetään jatkossa geenimuuntelusta  vapaita raaka-aineita ja Vaasa on GMO-vapaa kunta .” 


* kollegoilla tarkoitan valtuustoryhmien puheenjohtajia.

Categories: Luonto Vaasa Merenkurkku | Jätä kommentti

Pikipruukin taival

Toimin Kaupungin omistaman Koy Pikipruukin (yli 3000 kotia) hallituksen puheenjohtajana 2005-2009.

Yhtiö voi hyvin ja sen talous on nyt vakaalla pohjalla.
Aikaisemmin sen talousasioita jouduttiin käsittelemään kaupunginvaltuustossa.

Asukkaiden edustajien, hallituksen sekä tietysti yhtiön todella taitavien ja tehtävälleen omistautuneiden työntekijöiden ansiosta talous on hyvässä kunnossa.

Suurimmaksi uudeksi haasteeksi muodostui yhtiön myyntiaikeet. Yhtiön netto-omaisuus on (käypä arvo ./.. velat) 200 M€ suuruusluokkaa. Sitä oltiin kauppaamassa parilla miljoonalla (+vaihdolla arvottomiin tappiollisen yhtiön osakkeisiin).

Taistelu tästä vaikuttaa olevan nyt ohi, toistaiseksi. Taistelu käytiin kulisseissa ja näin ei kukaan menettänyt kasvojaan.

Yhtiön pitäminen kaupungin omistuksessa oli kova urakka mutta se näyttää onnistuneen. Siinä tarvittiin koko hallituksen panosta sekä eri puolueiden vastuullisten johtavien luottamushenkilöiden myötävaikutusta.

Yhtiötä vastaan oli käynnissä yhtä aikaa ostoaikeiden kanssa mediassa melkoinen loanheittokampanja. Sattumaa? Jotkut epäilivät sen olevan ainakin osittain niiden tahojen toimeenpanema, jotka myynnistä olisivat hyötyneet.

Jatkan yhtiön hallituksessa 2010-2013 rivijäsenenä. Jatkuvana haasteena on keskusta-alueen suuri pienten asuntojen pula. Koy Pikipruukki voisi tätä lievittää mutta kaupunginkin hallitsemat tontit tuntuvat valuvan muille tahoille ja vapaiden markkinoiden tontinhinnat ovat niin korkeita, ettei kohtuuhintaista vuokra-asuntoa niille oikein helposti rakenneta.

Yhtiöllä on asuntokantaa kauempana keskustasta huonolla käyttöasteella. Usein nuo talot ovat velattomia ja tai vähävelkaisia eivätkä näin rasita yhtiön taloutta.

Yksi liikemaailmalle (Pikipruukki on vapailla markkinoilla toimiva OY) perin outo ja ratkaisematon ongelma on tämä:  Vaasan konsernijohtaja kj Markku Lumio kuuluu Pikipruukin pahimman kilpailijan (Pohjanmaan YH Rakennuttaja Oy tytäryhtiöineen ja tytäryhtiön tytäryhtiöineen) johtoon. Se aiheuttaa jääviysongelmia ja vaaran, että luottamuksellisia tietoja joutuu kilpailijan haltuun.

Olen sitä mieltä, että kaupungilla ei ole mitään intressejä (enää) seinäjokelaisessa Pohjanmaan YH Rakennuttaja -konsernissa.

Categories: Uncategorized, Vaasa kunnallispolitiikka | Jätä kommentti

Pidä blogia WordPress.comissa.